BIZ Briellaerd

DOOR ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

NIEUWS 19-07-2019

NIEUWSBRIEF JULI 2019

Klik hier voor de online versie van de nieuwsbrief

Onderwerpen nieuwsbrief

- Stand van zaken
- Hoe werkt de camerabeveiliging op De Briellaerd en wat wordt er aan veiligheid gedaan?
- Regulier Veiligheidsoverleg + kerncijfers 1e halfjaar
- Enquête
- Veiligheid
- (Extra) groenbeheer
- Welkomstbord / nieuw logo
- Duurzaamheid
- Agenda


NIEUWS 18-07-2019

BIZ-Plan 2019

Het ingediende BIZ-plan 2019 ligt momenteel ter goedkeuring bij de gemeente en zodra die goedkeuring er is, zullen wij dit publiceren.


NIEUWS16-05-2019

BARNEVELD WERKT DUURZAAM

Uitnodiging Energieavond omtrent energiebesparing

Dinsdag 11 juni 2019

Voor ondernemers en vastgoedeigenaren gaat er de aankomende jaren veel veranderen op het gebied van energie. Het energieverbruik van de gebouwde omgeving is 40% van de totale energieconsumptie van Nederland en op weg naar een energie neutraal Barneveld zal er veel aan de panden moeten veranderen.

De Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gemeente Barneveld (SOGB) organiseert samen met de Rabobank, Midden Nederland Makelaars, Schuiteman en de Gemeente een energie-avond om u hier verder over te informeren. U bent meer dan welkom.

Klik hier om u aan te melden
1. Toelichting 2018

Op 27 september 2017 heeft de gemeenteraad van Barneveld de BIZ-verordening aangenomen. Hierin is opgenomen dat de gemeente Barneveld ten behoeve van het ondernemersfonds de Briellaerd een bedrag van €187,97 per WOZ-object heft op het bedrijvenpark De Briellaerd. In de uitvoeringsovereenkomst is vastgesteld dat de opgebrachte gelden worden uitgekeerd naar Stichting BIZ De Briellaerd.

2. Aanvraag

Stichting BIZ de Briellaerd vraagt het College van Burgemeester en Wethouders de BIZ-subsidie uit te keren voor het jaar 2018.
Met de BIZ-subsidie wil Stichting BIZ De Briellaerd in het jaar 2018 in de volgende activiteiten gaan investeren:

  • - Veiligheid
  • - Onderzoek naar duurzaamheid
  • - Extra groenonderhoud
  • - Promotie
We zitten nu in de opstartfase en dit eerste jaar is het opstarten, de eerste investeringen en nog wat gewenning. Het is het eerste jaar van de vijf jaren concessie die voor ons liggen. Het eerste jaar zal derhalve mede worden gekenmerkt als opstart en eerste uitbouw van de initiatieven.

3. Programma voor 2018

3.1 Veiligheid

In het eerste halfjaar zal de focus liggen op het afstemmen met het bestuur van de SVVB voor het continueren en verbeteren van de camerabeveiliging. Het verbeteren richt zich op het mogelijk plaatsen van extra camera’s en het verbeteren van het niveau van de beveiliging in het algemeen. Er worden offertes opgevraagd bij beveiligingsbedrijven voor nieuwe extra camera’s met opslag van beelden. Ook zal een deel van de financiële middelen worden gereserveerd voor investeringen.

3.2 Onderzoek duurzaamheid

In het eerste jaar gaat de stichting vanaf het derde kwartaal beginnen met het opzetten van onderzoek naar duurzaamheid. Dit zal, zo verkennen we nu, kunnen worden gestart met een informatieavond om ondernemers te informeren en inspireren om meer collectief bezig te gaan met duurzaamheid. Daarnaast kan met quick wins een stap worden gerealiseerd met energiebesparende maatregelen. Ook zullen de mogelijkheden, misschien met de gemeente, tot het verkrijgen van aanvullende subsidies worden verkend.

3.3 Extra groenonderhoud

Het bedrijvenpark de Briellaerd is een terrein met kantoren en bedrijven die gedeeltelijk gericht zijn op consumenten. Het vastgoed op het terrein is kwalitatief goed en er komen veel klanten. Daarom is extra groenonderhoud van toegevoegde waarde. Het is belangrijk voor de uitstraling van het gebied. Er zal worden gekeken welke mogelijkheden er binnen het huidige budget liggen, anders wordt overwogen om te reserveren voor een volgend jaar om dan een betere investering te doen.

3.4 Promotie/marketing

Voor promotie en marketing geldt dezelfde argumentatie, namelijk zowel bedrijfs- als deels consumentengericht. Het vastgoed op het terrein is kwalitatief goed en er komen veel klanten. De eerste marketing-maatregel is tijdens het pre-BIZ-jaar al genomen; de naam is vanaf 2017: Bedrijvenpark De Briellaerd. We gaan dit jaar gebruiken voor het verkennen van meerdere voorstellen.

BIZ: EEN SCHOON, VEILIG & AANTREKKELIJK BEDRIJVENPARK

groenvoorziening
Duurzaamheid
Promotie
Veiligheid
Kenteken registratie
Verkeer